Vítej na stránkách oboru TZB ve Valašském Meziříčí!
Hledej na stránkách:

Technologie

Učivo předmětu technologie je vyučováno ve 2. ročníku. Poskytuje žákům na přiměřené úrovni vědomosti o vlastnostech a použití materiálu ppro technická zařízení budov. Seznamuje je se způsoby práce s materiály pro potrubí včetně tepelné izolace, s armaturami a zařizovacími předměty.

Rámcový rozpis učiva:

2. ročník

- Výroba, druhy a použití potrubí

- Instalatérské práce

- Armatury

- Zařizovací předměty

- Spojování potrubí

- Montáž potrubí

- Izolace v TZB

- Prefabrikace instalací TZB

- Bezpečnost a ochrana zdraví při pracích TZB